Toekenning subsidie NWO voor project over conflictresolutie in het COVID-19-tijdperk

De aanvraag van Catrien Bijleveld en Ton Hol (UU) bij NWO in de Nationale Wetenschapsagenda Kleine projecten voor NWA-routes is gehonoreerd.

08-01-2021 | 12:39

De RvB van NWO nam 16 december 2020 een besluit over de toekenningen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Kleine projecten voor NWA-routes. De aanvraag van Catrien Bijleveld en Ton Hol (UU) is gehonoreerd. Het gaat om een bedrag van 143.759 euro, verdeeld over drie deelstudies. Elanie Rodermond is leider van deelstudie 2. Daarin gaat zij met Sonja Meijer en onderzoekers van andere universiteiten onderzoek doen naar resocialisatie van ex-gedetineerden tijdens de corona-pandemie.

Conflictresolutie in het COVID-19-tijdperk
De coronacrisis heeft ons leven sterk veranderd: we leven veel meer op het internet en hebben minder sociaal contact. Dat maakt het lastiger om samen te werken en conflicten te voorkomen. In de drie deelstudies (naar cybercriminaliteit, re-integratie van gevangenen en de regulering van internetplatforms) zoekt het project hiervoor duurzame oplossingen.