RCH sluit zich aan bij nationaal COVID-19 expertise portaal

Faculteit der Rechtsgeleerdheid stelt haar kennis via het nationale portaal SSH (sociale wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen) ter beschikking met betrekking tot het corona virus.

07-04-2020 | 11:02

Faculteit der Rechtsgeleerdheid stelt haar kennis via het nationale portaal SSH (sociale wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen) ter beschikking met betrekking tot het corona virus.

Het SSH COVID-19-portaal heeft als doel om SSH-expertise van Nederlandse universiteiten te organiseren middels een openbaar platform. Dit portaal verleent snelle en directe toegang tot academische experts.

De huidige COVID-19 pandemie heeft vergaande gevolgen voor onze manier van leven, leren en werken. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op korte en middellange termijn voor individuen, groepen en voor de samenleving als geheel. Diepgaande kennis, gebaseerd op sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke onderzoek, is vereist om geïnformeerde besluiten te nemen over deze kwestie en de manier waarop deze beslissingen gecommuniceerd worden.

Het SSH-gebied in Nederland – de maatschappij- en gedragswetenschappen, rechtsgeleerdheid, economie en geesteswetenschappen – is internationaal van hoog niveau. Het SSH beraad zet zich daarom in voor het delen en beschikbaar stellen van kennis en expertise met betrekking tot de COVID-19 pandemie. Om deze reden ondersteunt het beraad de lancering van het SSH COVID-19-portaal.

De website is een initiatief van het SSH beraad (sociale wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen), gesteund door NWO-SGW, en uitgevoerd door een team aan de Universiteit van Amsterdam.