OVR Wisselleerstoel toegekend aan Frederik Dhondt

Sinds 2018 kent de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht (OVR), mede ondersteund door het Mr. Joseph Winkel Studiefonds Rechtsgeschiedenis, de tweejaarlijkse wisselleerstoel OVR toe. Aankomend academisch jaar valt de eer te beurt aan Frederik Dhondt, professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

29-06-2020 | 14:37

In het tweede semester 2020-2021 zal Dhondt als gasthoogleraar onderzoek doen en een aantal gastcolleges verzorgen bij de sectie Rechtsgeschiedenis aan de VU, met prof. dr. mr. Hylkje de Jong als collega proximus. Zijn colleges zullen betrekking hebben op de volkenrechtsgeschiedenis en de Belgische rechtsgeschiedenis. Frederik Dhondt studeerde rechten (UGent, 2007), geschiedenis (UGent/Paris-Sorbonne, 2008) en internationale betrekkingen (Sciences Po Paris, 2009) en was gastonderzoeker aan het Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main, 2010), het Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Heidelberg, 2012) en het Graduate Institute (Genève, 2014-2015). Hij is doctor in de rechtsgeschiedenis (UGent, 2013, promotor: Prof. Dirk Heirbaut). Sinds 2015 is hij verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (onderzoeksgroep Contextual Research in Law), waar hij politieke geschiedenis en geschiedenis van het publiekrecht en internationaal recht doceert. Daarnaast is hij als gastprofessor actief aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van juridische argumentatie in diplomatie en politiek in de achttiende en negentiende eeuw (zie www.vub.be/CORE/members/dhondt). 

Copyright foto Maite Morren.