Symposium: De overheid als Big Brother

De rechter bepaalt of de Nederlandse staat écht te ver is gegaan.

18-10-2019 | 12:46

Op 25 oktober vindt er een symposium plaats over datamining en risicoprofilering van burgers binnen de verzorgingsstaat.  De aanleiding hiervoor is een rechtszaak die wordt gevoerd tegen de Nederlandse staat inzake het risicoprofileringssysteem SyRI (Systeem Risico Indicatie).

Werkwijze SyRI omstreden
Oorspronkelijk deelden publieke autoriteiten slechts gegevens over burgers in incidentele gevallen en casusgebonden. Toen het systeem SyRI in wetgeving in 2014 werd geïntroduceerd veranderde deze dit en werd het mogelijk voor publieke autoriteiten om gegevens van burgers op grote schaal samen te brengen en deze middels geheime algoritmen te onderzoeken, teneinde burgers te vinden die mogelijk de regels overtreden. Deze wet werd in zowel het parlement als de Eerste Kamer als een hamerstuk aangenomen. Dit deed geen recht aan het feit dat deze nieuwe werkwijze niet onomstreden was, hetgeen de wetgever in de Memorie van Toelichting zelf had aangegeven. De aard van het opsporingsproces verschuift immers van reactief naar pro-actief en levert een grootschalige inmenging met het recht op privacy op.

Juridische gevolgen
De rechtszitting is op dinsdag 29 oktober 2019 om 09:30 bij de rechtbank in Den Haag. De VN Special Rapporteur Philip Alston heeft een amicus brief aan de rechtbank gestuurd waarin hij aangeeft dat de Nederlandse rechtszaak internationaal juridische gevolgen kan hebben voor de rechtsbescherming van kwetsbare groepen in de rechtsstaat. Ook heeft de VN een nieuwsbericht geplaatst waarin het aangeeft dat Nederland een surveillancestaat voor de armen aan het bouwen is. Philip Alston zal op het symposium toelichten in een videoboodschap waarom hij betrokken is in deze zaak. Verder komen er vertegenwoordigers van FNV, de VN, Platform Bescherming Burgerrechten en een onderzoeker vanuit Groningen die allen kort zullen spreken waarna ze plaats zullen nemen in een panel. Het geheel wordt gemodereerd door Tina van der Linden.

Dit symposium wordt georganiseerd vanuit de afdeling Transnational Legal Studies (TLS) en valt onder het Boundaries of Law onderzoeksprogramma. 

Meld je hier gratis aan!

Bijdrage van:
Christiaan van Veen: Special Advisor on new technologies and human rights to the UN
Maureen van der Pligt: Trade Union Official FNV, Social Security division
Valery Gantchev: Researcher IT, privacy and social security University of Groningen
Tijmen Wisman: Assistant Professor Internet Law Vrije Universiteit Amsterdam, Chairman of the Platform for the Protection of Civil Rights