Feestelijk jubileumsymposium 60 jaar Notarieel Recht aan de VU

De universitaire opleiding Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat dit jaar zestig jaar. Dit werd op woensdag 5 juni gevierd met een feestelijke debatmiddag over de toekomst van de notariële opleiding.

11-06-2019 | 9:58

Tientallen genodigden, waaronder studenten, docenten, alumni, collega’s van zusterfaculteiten en andere geïnteresseerden, verzamelden zich ’s middags bij de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. VU-hoogleraar Boudewijn Waaijer opende het jubileumsymposium door terug te blikken op het ontstaan van de opleiding en de sindsdien behaalde resultaten. Zo worden de VU-bachelor en VU-master Notarieel Recht al een aantal jaar beoordeeld als beste van Nederland in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en in de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Na een korte inleiding van notaris en VU-alumna Manon Cremers, KNB-voorzitter en notaris Nick van Buitenen, oud-staatssecretaris en VU-alumnus Fred Teeven en VU-hoogleraar Boudewijn Waaijer vond een levendige discussie met de zaal plaats over de door de sprekers ingebrachte stellingen. Tijdens het debat kwam een veelheid aan onderwerpen aan bod: zo werd onder meer gediscussieerd over de gewenste competenties van de notaris, het imago van de beroepsgroep en het aanbieden van een verkort instroomprogramma voor zij-instromers in het notariaat. Door de sprekers en de aanwezigen werd het belang van een academische opleiding Notarieel Recht onderstreept.

Na afloop was er tijd om bij te praten en te proosten op de toekomst van de notariële opleiding. De notariële vakgroep kijkt terug op een geslaagd symposium met interessante discussies.