VU organiseert internationale pleitwedstrijd in Migratierecht

Iran? China of toch Nederland? Uit welk land komen de beste pleiters in Migratierecht? Op 9 en 10 mei is de VU het strijdtoneel van een internationale moot court competitie tussen studenten afkomstig uit negen verschillende landen.

24-04-2019 | 14:20

Deze unieke pleitwedstrijd wordt gehouden in het kader van het vijfjarig bestaan van de Migration Law Clinic. “Nooit eerder hebben we zo’n grote internationale delegatie mogen ontvangen voor een moot court. We zijn dan ook zeer verheugd dat teams van over de hele wereld de VU bezoeken”, aldus universitair docent en initiatiefnemer van de Migration Law Clinic Marcelle Reneman.

In de Migration Law Clinic schrijven studenten adviezen in echte zaken, die bij het Europese Hof van Justitie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanhangig zijn. Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, onderdrukking of vervolging. Vluchtelingen zijn kwetsbaar en afhankelijk van hulp. Migratie is dan ook één van de grote vraagstukken van deze tijd. Internationale en Europese regels roepen veel belangrijke vragen op, die diepgaand juridisch onderzoek nodig maken. “Het werk dat studenten doen binnen de Migration Law Clinic draagt bij aan de verbetering van de rechtspositie van vluchtelingen en migranten. Bovendien stelt deze vernieuwende onderwijsvorm studenten in staat zich te ontwikkelen tot professionals”, aldus Reneman. 

In een moot court trainen studenten belangrijke vaardigheden, zoals presenteren en beargumenteren, vaardigheden die hen in de toekomst goed van pas zullen komen. In alle gebieden van het recht worden moot courts gegeven. De moot court zoals de VU nu organiseert is binnen het Migratierecht echter uniek te noemen. Tijdens de International Migration and Refugee Law Moot Court pleiten twaalf studententeams over een gefingeerde, zeer actuele zaak van een Venezolaanse asielzoeker. Zij hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de schriftelijke stukken in de zaak en op basis daarvan zich gekwalificeerd voor de mondelinge pleitwedstrijd op de VU. De teams zijn afkomstig uit negen verschillende landen, waaronder Afghanistan, China, India, Iran en Turkije. Rechters uit onder meer Colombia, de Filipijnen, Israël en Kenia beoordelen de pleidooien van de studenten. De finale van de pleitwedstrijd zal plaatsvinden in een zittingszaal van de Rechtbank Amsterdam.

De International Migration and Refugee Law Moot Court Competition biedt studenten een uitzonderlijke ervaring. Zij hebben niet alleen de kans om zich onder begeleiding van hun coach te verdiepen in het migratie- en vluchtelingenrecht, maar ook om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen met andere deelnemers en rechters. In het kader hiervan wordt er op vrijdag 10 mei een seminar georganiseerd over vergelijkbare initiatieven als de Migration Law Clinic in binnen- en buitenland. Hier staat tevens de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen studenten, docenten, rechters, advocaten en vertegenwoordigers van NGO’s centraal. Marcelle Reneman hoopt met het evenement op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het juridisch onderwijs en de verbetering van de rechtsbescherming van migranten en vluchtelingen. “Het team uit Afghanistan heeft bijvoorbeeld aangegeven dat zij in hun thuisland pleitwedstrijden en clinics willen beginnen en hopen daarvoor tijdens de moot court competitie de nodige kennis op te doen.”   

Meer informatie over de International Migration and Refugee Law Moot Court Competition