Schuilenburg pleit voor meer hysterie

Of het nu de pietendiscussie is, ophef over het vluchtelingenbeleid of het afschaffen van de dividendbelasting. Allemaal topics die maar een klein zetje nodig lijken te hebben om een gevoel van hysterie te ontketenen.

10-12-2018 | 15:48

Volgens onderzoeker Marc Schuilenburg behoren gevoelens van ‘hysterie’ dan ook nog lang niet tot het verleden. “Hysterie is een vast verschijnsel in onze samenleving. Het is overal. Het wordt ons aangepraat en we gaan er in mee. Dat kan gevaarlijke gevolgen hebben, maar daar kunnen ook positieve dingen uit voortkomen.”

Onderzoeker Marc Schuilenburg verdiepte zich voor zijn nieuwste boek ‘Hysterie. Een cultuurdiagnose’ in het verschijnsel ‘hysterie’. Het startpunt voor zijn zoektocht is de DSM, het handboek in de psychiatrie. “De DSM omschrijft hysterie als iets dat niet bestaat, iets waar we niet bang voor hoeven te zijn. Ik denk dat het juist constant aanwezig is geweest. Van het oude Egypte tot de Middeleeuwen en van het Victoriaanse tijdperk tot Black Friday. Hysterie barst voortdurend los in onze samenleving.”

Volgens Schuilenburg weet niemand in onze tijd raad met hysterie. Daarom pleit hij in zijn boek voor een constructieve hysterie. “Hysterie kan aanzetten tot actie en het vermogen hebben ons bestaan volledig op de kop te gooien. Ik denk dan ook dat sommige problemen wel wat meer hysterie kunnen gebruiken, zoals analfabetisme en de klimaatopwarming.” Het boek ‘Hysterie’ ligt vanaf 15 januari in de winkel.