Know your rights: informatieve presentaties en nieuwe vriendschappen

Hoe werkt de leerplicht in Nederland? Mogen asielzoekers reizen tijdens de asielprocedure? Mag de Immigratiedienst het land van herkomst informeren over een asielaanvraag? Juridische vragen die deelnemers aan het Know Your Rights programma op een creatieve manier presenteerden tijdens een speciaal event.

26-11-2018 | 10:44

Ruim een maand de tijd hadden de VU-rechtenstudenten en vluchtelingen om een juridische vraag uit te diepen en op een creatieve manier te presenteren. Het was niet altijd makkelijk elkaar te ontmoeten: drukke studieprogramma’s, reisafstand en moeizame communicatie gooiden soms roet in het eten. Toch stond er op 22 november een prachtig programma: zeven presentaties en video’s over diverse verschillende juridische onderwerpen, die allemaal relevant zijn voor asielzoekers en vluchtelingen.

Die donderdagmiddag begroeten de studenten en vluchtelingen elkaar hartelijk. De laatste video’s worden zenuwachtig op USB-sticks geplaatst. Hier en daar zijn nerveuze gezichten aangezien het voor de meesten best spannend is om voor een groep te staan.

Tijdens de bijeenkomst wisselen video’s en presentaties elkaar af. Sommige deelnemers zijn naar het asielzoekerscentrum gegaan waar zij bewoners hebben gevraagd of asielzoekers vrij moeten kunnen reizen, of welke vragen er leven over werken in Nederland. Internationale studenten en vluchtelingen hebben onderling vergeleken aan welke voorwaarden zij moesten voldoen om naar Nederland te kunnen reizen. Er worden wetten en richtlijnen besproken en praktische tips gegeven. De studenten en vluchtelingen laten zien dat zij de afgelopen weken veel van elkaar hebben geleerd. En dat niet alleen, er zijn ook nieuwe vriendschappen ontstaan.

Na afloop van alle presentaties volgt de stemming, waarna er een overduidelijke winnaar uit de bus komt: de video van Nathanial, Sait, Just en Kasia. Zij hebben een video gemaakt waarin zes vragen worden beantwoord over het recht van asielzoekers om in Nederland te werken. De prijs? De winnaars mogen hun video nogmaals vertonen tijdens de eindceremonie van Know Your Rights op 20 december. En niet te vergeten: samen bowlen.

Over Know Your Rights
Know Your Rights is een twaalf weken durend onderwijsprogramma voor asielzoekers en vluchtelingen, dat er op gericht is hun juridische positie te versterken. Ze leren over onderwerpen als immigratie en asiel, onderwijs, werkgelegenheid en sport. De sessies zijn erop gericht hen in staat te stellen hun leven in Nederland of een volgende bestemming vorm te geven en tot een succes te maken. Alle studenten krijgen een mentor (een advocaat) en een buddy (een rechtenstudent van de VU) toegewezen. Zij ondersteunen gedurende het programma de studenten en leren samen met hen over het recht in Nederland.

Over Law in Action
Hoe beïnvloedt het recht de mensen en ondernemingen in de samenleving en andersom: hoe beïnvloeden maatschappelijke ontwikkelingen het recht? De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit: Law in Action.

Know Your Rights winnaar
De Know Your Rights winnaars