Veni-subsidie voor Lieneke Slingenberg

Lieneke Slingenberg heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie van €250K gekregen voor haar onderzoek “Mensenrechten, non-dominantie en beperkingen op vrije woonplaatskeuze van vluchtelingen”.

17-07-2018 | 12:10

07-17 Lieneke Slingenberg 148x222 Met de subsidie kan ze haar wetenschappelijke ideeën verder uitwerken.

Onderzoeksthema
Steeds vaker bepalen Europese staten waar vluchtelingen binnen hun grenzen wel of niet mogen wonen. Slingenberg gaat onderzoeken welke (inter)nationale en Europese regels en rechten op deze vrijheidsbeperkingen van toepassing zijn en of en hoe deze regelgeving betere bescherming kan bieden tegen dominantie: de mogelijkheid van willekeurige machtsuitoefening.

Veni-subsidie
De Veni-beurs wordt uitgereikt aan veelbelovende jonge wetenschappers: excellente, pas gepromoveerde onderzoekers, die aan het begin van hun wetenschappelijke carrières staan, maar al wel hebben aangetoond opvallende talenten te hebben voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar zijn 11 van de in totaal 154 beurzen toegekend aan VU en VUmc-onderzoekers.

Voor meer informatie: nieuwsbericht NWO

Foto: Kleis Kemperman