Rechtenstudent wint VU Scriptieprijs

Rechtenstudent Marie Hemelrijk schreef afgelopen collegejaar de beste bachelorscriptie van de VU.

31-01-2018 | 11:00

Haar thesis  getuigt volgens de jury van de VU Scriptieprijs van “een mooie combinatie van creativiteit en wetenschappelijk inzicht”.

“Het werk is zeer leesbaar geschreven en bevat een analytisch goed onderbouwd betoog. Het thema is actueel en wordt zeer compleet en helder beschreven. Het onderwerp wordt vanuit een originele invalshoek benaderd en zeer grondig behandeld”, aldus de jury.
 
Maries scriptie ‘Strafbare godslastering; de invoering van de Lex Donner en wat daaraan voorafging’ werd door de faculteit ingediend voor de VU-brede prijs vanwege de bijzondere invalshoek en schrijfkunsten. “Door haar schrijfstijl wordt men echt meegenomen in de zeer interessante voorgeschiedenis van de strafbaarstelling van de godslastering. Deze voorgeschiedenis is overigens een door haar zelf gekozen, bijzonder originele invalshoek.” 

Op de shortlist voor de VU Scriptieprijs stond ook de masterscriptie van oud-rechtenstudent Janneke van der Ham: ‘Wat straf ons zeggen wil. Een onderzoek naar de communicatieve functie van straf in een generaal preventieve context’. Jannekes thesis behoort hiermee tot de beste drie masterscripties van 2016-2017 van de VU.