Vier opleidingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid hoogst beoordeeld in NSE 2018

De bachelor Notarieel Recht en de masters Fiscaal recht, Rechtsgeleerdheid en International Business Law zijn de best beoordeelde opleidingen binnen hun studiegebied in de NSE 2018.

29-06-2018 | 12:04

Zij worden door studenten vooral goed beoordeeld op toetsing, inhoud en docenten. Verder scoort de Faculteit der Rechtsgeleerdheid steeds beter op stage-ervaringen en studiebegeleiding. Ook de voorbereiding op een loopbaan zit al enkele jaren in de lift, maar zal nog extra aandacht krijgen. Studenten zijn in het algemeen heel tevreden over hun opleiding, het niveau en de praktijkgerichtheid. De faculteit is trots op deze resultaten, die laten zien dat de stappen die ze het afgelopen jaar heeft gezet om het onderwijs te verbeteren, hebben geloond

VU stijgt naar plek drie
De VU is de enige brede universiteit waarbij het algemeen oordeel over alle opleidingen gemiddeld is gestegen. Hierdoor stijgt de VU naar de 3e positie onder de brede universiteiten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillen tussen de instellingen klein zijn. Bij de VU liet 25 procent van de studenten weten wat ze van de kwaliteit van het onderwijs vinden. De uitslagen specifiek voor de VU zijn in te zien op de website van Studiekeuze123.

Studenten bedankt   
Rector Vinod Subramaniam dankt de studenten voor het invullen van de enquête: “Met de resultaten van deze belangrijke jaarlijkse enquête werken wij doorlopend aan de verbetering van ons onderwijs. De hoge waardering van studenten laat zien dat onze inspanningen worden gewaardeerd. Met deze goede uitslag gaan we niet achterover leunen. We blijven luisteren naar de studenten en ons inzetten op verbetering van de punten die zij belangrijk vinden.”