VU-studenten dragen bij aan positieve uitspraak Hof van Justitie

Van oktober tot januari 2016 werkten vijf studenten van de Migration Law Clinic aan een zaak die door de rechtbank Amsterdam naar het Hof van Justitie van de Europese Unie was verwezen. Op verzoek van de advocaat schreven zij een expert opinie over het recht op gezinshereniging van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Op 12 april 2018 deed het Hof uitspraak en oordeelde volledig in lijn met de expert opinie van de studenten: Asielzoekers die alleen naar Nederland komen en minderjarig zijn als zij een asielaanvraag indienen, mogen hun ouders naar Nederland laten komen.

13-04-2018 | 15:30

Dat geldt ook als zij tijdens de asielprocedure meerderjarig zijn geworden. De Nederlandse overheid was van mening dat alleenstaande vluchtelingen die op het moment van de aanvraag voor gezinshereniging 18 jaar waren geworden, geen recht op hereniging met hun ouders meer hadden. 

Migration Law Clinic

De Migration Law Clinic is een keuzevak in de master specialisatie International Migration and Refugee Law. In dit vak werken groepjes studenten onder begeleiding van docenten van het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law aan echte zaken die bij een van de Europese hoven aanhangig zijn. Daarbij werken zij niet alleen aan hun juridische vaardigheden, maar leren zij ook samenwerken, presenteren en organiseren.

In de zaak over het recht op gezinshereniging heeft de advocaat de expert opinie naar het Hof van Justitie gestuurd. Het Hof heeft het stuk vervolgens als deskundigen rapport aangemerkt en naar de Europese Commissie, de Nederlandse en Poolse regering gestuurd voor commentaar. De expert opinies van de Migration Law Clinic hebben dus invloed gehad op de uitspraak.

Meer expert opinies

Dit studiejaar hebben studenten van de Migration Law Clinic expert opinies uitgebracht in drie nieuwe zaken voor het Hof van Justitie. Op deze manier ondersteunt de Migration Law Clinic vreemdelingenadvocaten en draagt zij bij aan het ontwikkeling van het Europees Migratierecht. Op de website migrationlawclinic.org is meer informatie te vinden over de Migration Law Clinic. Om meer te weten te komen over de inhoud van de uitspraak van het Hof van Justitie kan je kijken op de website verblijfblog.nl

Afbeelding: Hof van Justitie EU