Twee nieuwe VU-leden De Jonge Akademie: Barbora Hola en Hanneke Hulst

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kiest elk jaar tien nieuwe, talentvolle onderzoekers voor De Jonge Akademie. De VU levert dit jaar twee talenten: criminoloog Barbora Hola en hersenwetenschapper Hanneke Hulst.

10-11-2017 | 11:09

Rector Vinod Subramaniam laat weten heel trots op beide wetenschappers te zijn.

Barbora HolaBarbora Holá
De jurist en criminoloog Barbora Hola (1980) is universitair hoofddocent Internationaal strafrecht bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling Criminologie en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminologie en Rechtshandhaving (NSCR). Zij is gespecialiseerd in internationale misdrijven, internationaal strafrecht en 'transitional justice'. Ze bewees dat de straffen van het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal consistent zijn en dus niet, zoals velen beweerden, een vorm van Russische roulette. Haar werk wordt geciteerd in vonnissen van het Internationaal Strafhof.

Hola is codirecteur van het Center for International Criminal Justice, een gerenommeerd kenniscentrum over massaal geweld en internationaal strafrecht. Ze onderzoekt straffen voor internationale misdrijven, niet alleen aan de tribunalen in Den Haag maar ook in Rwanda, Bosnië en Colombia. Verder reist zij elk jaar met studenten naar Bosnië waar zij verschillende juridische instanties, wetenschappers, advocaten en rechters bezoeken. Ook zette ze met collega’s de publiekswebsite www.whenjusticeisdone.org op. Daarop laten zij zien hoe het oorlogsmisdadigers vergaat na hun veroordeling.

Hanneke HulstHanneke Hulst 
Hersenwetenschapper Hanneke Hulst (1983) is onderzoeker bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van VUmc en gespecialiseerd in de ziekte multiple sclerose (MS). Ze doet onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met MS en stelt dat we meer kunnen doen tegen deze problemen dan enkel tips-en-trucs aanleren. Zo onderzocht zij samen met Stichting Dance for Health de effecten van een dansprogramma op de cognitieve functies van mensen met MS.

Hulst is een fervent voorstander van interdisciplinair onderzoek en van communicatie met het algemeen publiek en patiënten. Ze schrijft columns over de mens achter de ziekte en publiceerde het boek 'Cognitie, ván wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving', met daarbij een dvd voor hen die moeite hebben met lezen. Haar droom voor de toekomst is 'dat maatschappelijke debatten over vaccinatie, migratie en integratie, opwarming van de aarde, of nationalisme versus globalisme, gestoeld zijn op meer dan 'zomaar een mening'.

Installatie
Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap beschikken leden naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Een lidmaatschap is voor vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden is op 26 maart 2018 in Amsterdam.

Foto Hanneke Hulst: Dirk de Jong