In memoriam Eberhard van der Laan

Wij hebben vanmorgen met verdriet kennis genomen van het overlijden van onze burgemeester Eberhard van der Laan. Van der Laan studeerde rechten aan onze universiteit en heeft zijn studie in 1983 cum laude afgesloten.

06-10-2017 | 11:36

Samen met de kennisinstellingen Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, VUmc en AMC roemen wij zijn grote betrokkenheid, tomeloze inzet en dat hij ons scherp hield op onze doelen. Van der Laan is een stuwende kracht geweest achter Amsterdam als innovatieve kennisstad. Wij zijn hem daarvoor dankbaar.

Wij gaan hem missen. Als burgemeester, als collega en als mede-Amsterdammer. Zijn wens om de stad voor haar bewoners leefbaar en sociaal te houden, beschouwen wij als een blijvende opdracht.

Zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het College van bestuur en de Amsterdamse kennisinstellingen,

Jaap Winter