Subsidie voor onderzoek naar historische ontwikkeling Fries recht

De Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt in een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy een subsidie van 200.000 euro van de provincie Fryslân.

07-12-2017 | 13:00

De VU doet hiervoor onderzoek naar de invloed van kerkelijk en Romeins recht op de ontwikkeling van het Friese recht in de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Het onderzoek duurt vier jaar. Vanaf 2022 zijn de resultaten beschikbaar.

De Friezen hebben niet alleen een lange traditie met het Friese paard, het keatsen en het fierljeppen. Zij hadden tot het begin van de 19e eeuw ook een geheel eigen rechtstraditie. In die traditie speelden het kerkelijk en Romeins recht vanaf de vijftiende eeuw een belangrijke rol. Hoe die ontwikkeling zich precies heeft voltrokken is niet eerder onderzocht. Ook over de effecten van de rechtsontwikkeling op de Friese taal is nog maar weinig bekend. De resultaten kunnen een nieuw licht werpen op de ontwikkeling van Fryslân en de Friese taal. Het wetenschappelijk onderzoek maakt onderdeel uit van het project “The Impact of Canon and Roman Law in Frisia (ca. 1400 - ca. 1725): Continuity or Discontinuity?”.

Naast het onderzoek worden er ook publieke activiteiten over dit onderwerp georganiseerd. Het gaat om cursussen, lezingen, educatief materiaal voor basis- en voortgezet onderwijs en een documentaire.

Onderzoeksteam
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van VU-onderzoekers Jan Hallebeek en Hylkje de Jong en Han Nijdam van de Fryske Akademy.