Marianne Hirsch Ballin benoemd tot hoogleraar

Met ingang van 15 januari 2018 wordt Marianne Hirsch Ballin benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. De focus van het onderzoek van Hirsch Ballin zal liggen bij de werking van het straf- en strafprocesrecht in de internationale context.

21-11-2017 | 10:00

De uitdagingen van de strafrechtpleging
Marianne Hirsch Ballin richt zich in haar onderzoek op een strafrechtspleging die toekomstbestendig is ten opzichte van sociale, technologische en economische veranderingen. Zij houdt zich bezig met de internationale en Europeesrechtelijke aspecten die het strafrecht beïnvloeden, als ook met de verhouding tot andere rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht en het nationale veiligheidsrecht. Een belangrijk deel van haar onderzoek gaat over de uitdagingen van de huidige strafrechtspleging zoals de bestrijding van terrorisme en cybercrime. Daarbij komen ook vragen naar de maatschappelijke functies van het strafrecht en de eisen die in een internationale context vanuit mensenrechtelijk en rechtsstatelijk oogpunt aan een strafrechtspleging moeten worden gesteld, aan bod.

Met haar onderzoek wil Marianne Hirsch Ballin bijdragen aan voor de praktijk werkbare oplossingen voor vragen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de grensoverschrijdende samenwerking in strafzaken, digitale gegevensuitwisseling en -verwerking en rechtsbescherming.

Achtergrond
Marianne Hirsch Ballin studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2012 aan diezelfde universiteit op het proefschrift Anticipative Criminal Investigation. Theory and Counterterrorism Practice in the Netherlands and the United States. In 2014 werd dit boek bekroond met de Siracusa-prijs van de International Association of Penal Law. Sinds november 2011 is Marianne Hirsch Ballin werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., waar zij zich in de praktijk van de landsadvocaat voornamelijk bezighoudt met procedures en advisering die betrekking hebben op alle facetten van de strafrechtspleging.