Schending mensenrechten vluchtelingen aangetoond

Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht VluchtelingenWerk, legt diverse mensenrechtenschendingen bloot in vluchtelingenkampen in Turkije. In de praktijk blijkt toegang tot internationale bescherming voor vluchtelingen in Turkije zeer uitzonderlijk. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat vluchtelingen onrechtmatig vast worden gezet zonder enige vorm van bescherming en dat de meeste gedetineerde vluchtelingen te maken hebben met aanwijsbare inbreuken op hun rechten.

03-10-2017 | 10:34

Tot nu toe was er weinig bekend over de omstandigheden waaronder de migranten vanuit Griekenland in Turkije zijn opgenomen. Dit was aanleiding voor VluchtelingenWerk Nederland om de VU veldonderzoek te laten doen naar de mensenrechten situatie in diverse vluchtelingenkampen in Turkije.

Schending van mensenrechten
Op basis van diverse onafhankelijke meldingen stellen de onderzoekers vast dat het vluchtelingenkamp ‘Düziçi Camp’ in Turkije in feite een detentiecentrum is. Vluchtelingen mogen het kamp niet verlaten, worden opgesloten in cellen en krijgen nauwelijks de mogelijkheid om contact op te nemen met de buitenwereld. Ook wijst het onderzoek uit dat vluchtelingen die van Griekenland naar Turkije zijn overgebracht, te maken hebben met willekeurige en onrechtmatige aanhoudingen. Door recente wijzigingen in de asielwetgeving in Turkije lopen asielzoekers en vluchtelingen tevens het risico gedeporteerd te worden naar het land van herkomst zonder enige juridische toetsing.

Vluchtelingenakkoord Turkije
In 2015 kwamen meer dan 1 miljoen migranten en vluchtelingen via diverse zeeroutes vanuit naburige landen naar Europa. Dit leidde in 2016 tot een verdrag tussen de EU en Turkije, waarna de samenwerking werd geïntensiveerd om de irreguliere migratie naar Europa te stoppen. Bij deze samenwerking zou Turkije, onder andere, alle irreguliere migranten van Griekenland naar Turkije overnemen vanaf maart 2016.

Download het volledige onderzoek (PDF).