MH17: De juridische knelpunten

Marieke de Hoon gaf donderdag 11 mei een publiekscollege, waarin ze dieper inging op de verschillende juridische aspecten rondom MH17. Op het college volgde een gesprek met een paneldiscussie, waarna er vragen uit de zaal werden beantwoord. Het werd een avond vol terugblikken naar oude feiten, nieuwe informatie en blijvende emoties.

05-07-2017 | 15:55
Journaliste Hella Hueck opende de avond met de stelling hoe ongelooflijk het is dat het al bijna drie jaar geleden is dat de MH17 werd neergeschoten en de 298 inzittenden hun leven verloren. De avond werd ingeleid door Marjolein Jansen, vice-voorzitter van het College van Bestuur, en Willem Bouwens, de decaan de van Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Beiden benadrukten de bijdrage die de VU wil leveren aan de duiding van dit hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis.

Blijvende vragen
‘Recht hebben is niet altijd recht krijgen’, Marieke de Hoon startte haar publiekscollegeom de juridische knelpunten rondom de vliegramp in kaart te brengen. En dat zijn er nogal wat. Alle juridische aspecten rondom MH17 zijn teveel om in één avond te bespreken, dus De Hoon richtte zich op twee soorten aansprakelijkheid. Voor het berechten van daders moet het strafrecht, zowel nationaal als internationaal, worden besproken. Voor het berechten van staten moet worden gekeken naar volkenrechten en mensenrechten. De Hoon legt op een toegankelijke en begrijpelijke manier de complexe situatie omtrent de MH17-ramp bloot.

De avond verliep in een paneldiscussie, gemodereerd door journalist Hella Hueck, met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), onderzoeksjournalist Jeroen Akkermans, hoogleraar Privaatrecht Arno Akkermans en Marieke de Hoon. Ook hier kwamen interessante aspecten van politiek, recht en maatschappij aan bod. De tafelgasten wendden zich vervolgens tot het publiek, dat welkom was vragen te stellen. Nabestaanden, getroffenen en geïnteresseerden gaven weer hoe zeer dit onderwerp nog speelt en van belang is. Ook bijna drie jaar na dato lopen de emoties nog hoog op.

De avond werd afgesloten met vele dankwoorden en een gepaste borrel waarbij men elkaar kon aanspreken, vragen kon stellen en ervaringen kon delen. Het werd duidelijk dat de behoefte van nabestaanden en betrokkenen voor avonden als deze groot is. De vliegramp mag volgens hen niet in de vergetelheid raken en de juridische mogelijkheden omtrent vervolging van daders is voor velen van groot belang.

Het volledige college is te bekijken via media.vu.nl.