Publiekscollege over rechtsstatelijkheid partijprogramma’s

Wouter Veraart bespreekt waarom het zorgwekkend is dat voorstellen in verkiezingsprogramma’s tegen de rechtsstaat ingaan.

07-03-2017 | 14:45

Een media-explosie volgde toen bekend werd dat veertig procent van de verkiezingsprogramma’s voorstellen bevat die lijnrecht ingaan tegen fundamentele rechten en de uitgangspunten van de rechtsstaat. Vijf partijen kregen rode signaleringen, een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingsronde.
Wouter Veraart, voorzitter van de Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma’s 2017**, die de programma's heeft bekeken, spreekt van “een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd”.

Maar waarom is dit eigenlijk zo’n zorgwekkende ontwikkeling en wat heeft de commissie precies onderzocht? In zijn publiekscollege op de VU op 14 maart beantwoordt Wouter Veraart deze vragen. Hij bespreekt de bevindingen uit het commissierapport en gaat in op de reacties die hierop volgden.

Programma
17.30-18.10 uur: Publiekscollege Wouter Veraart
18.10-18.30 uur: Pauze
18.30-19.15 uur: Vragen en discussie
19.15-20.00 uur: Afsluiting en borrel

Wanneer & waar
Dinsdag 14 maart
KC-07, Hoofdgebouw, Vrije Universiteit Amsterdam
(Direct tegenover de hoofdingang.)

De avond is openbaar en vrij toegankelijk. Aanmelden wordt op prijs gesteld.

* Wouter Veraart is hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de VU.
** De Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma’s 2017 is ingesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De commissie geeft geen stemadvies, maar wil de kiezer wel bewust maken van de waarden van de rechtsstaat als een relevant thema in deze verkiezingstijd.