Law School Plus collegereeks: De uitgebroken stier

Een multidisciplinaire en interactieve collegereeks van Rechtsgeschiedenis.

10-02-2017 | 16:00

De_uitgebroken_stier_thumbIn het kader van het vak Rechtsgeschiedenis wordt in periode 5 door Law School Plus de collegereeks De uitgebroken stier aangeboden. Law School Plus biedt verdiepend onderwijs aan naast het reguliere werkgroeponderwijs. In deze multidisciplinaire en interactieve collegereeks van Rechtsgeschiedenis wordt een gedeelte van de originele tekst van het hoger beroep van dr. Henricus Popta getranscribeerd.

Het onderwerp dat in dit achttiende-eeuwse procesdossier van het Hof van Friesland centraal staat is dierschade. Daarmee bouwt dit vak voort op en sluit het nauw aan bij de stof die in het reguliere vak Rechtsgeschiedenis in dezelfde periode wordt gedoceerd.

Aan het einde van de collegereeks wordt een academische studiereis naar Friesland gemaakt. Deze studiereis wordt gesponsord door Stichting Herbert Duintjer Fonds.

Aan dit college kunnen alle geïnteresseerde rechtenstudenten deelnemen (maximaal 50). Ook studenten van andere faculteiten zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.

Aanvang college: maandag 3 april, 14:00-15:00 in HG 6A-33
Docent: mw. mr. dr. H. de Jong
Opzet college: zie filmpje en studiehandleiding
Kosten: geen

Aanmelden
Inschrijven vóór 31 maart bij docent mw. mr. dr. H. de Jong via: h.de.jong@vu.nl

Hylkje_de_Jong_button