Twee cum laude promoties bij Rechtsgeleerdheid

Deze maand zijn twee promovendi cum laude gepromoveerd aan de juridische faculteit: Lianne Boer en Sofia Stolk, beiden werkzaam bij de afdeling Transnational Legal Studies.

21-04-2017 | 13:00

Op 3 april kreeg Lianne Boer het judicium toegekend voor haar proefschrift International law as we know it. Cyberwar discourse and the construction of knowledge in international legal scholarship en op 18 april promoveerde Sofia Stolk cum laude op haar proefschrift “A Solemn Tale of Horror”; een onderzoek naar opening statements van aanklagers in internationale strafrechtzaken.

De twee proefschriften gaan over heel verschillende onderwerpen: cyber-oorlog en de berechting van internationale misdrijven. Toch is er ook veel dat de twee onderzoeken verbindt: beide analyseren juridische praktijken vanuit een multidisciplinair perspectief en beide proberen om nieuw licht te werpen op zaken die voor juristen alledaags lijken.

Het is uitzonderlijk dat twee promoties zo kort achter elkaar het predicaat cum laude hebben toegekend gekregen. Deze prestatie is extra bijzonder, omdat de procedure voor het toekennen van cum laude met het nieuwe promotiereglement strenger is geworden. In de afgelopen drie jaar is slechts één van de in totaal 36 promovendi aan de juridische faculteit cum laude gepromoveerd. En in de jaren ervoor gebeurde dat hooguit eenmaal per jaar. Ook VU-breed komen cum laude promoties zeer weinig voor; dit gebeurt ongeveer in 10 van de 400 keer.