Onderzoek biedt kansrijke oplossing voor misdrijfslachtoffers met complexe schade

De afgelopen jaren is al veel bereikt als het gaat om de rechtspositie van slachtoffers van misdrijven. Toch blijkt in de rechtspraktijk dat een relatief kleine, zwaar getroffen groep nog steeds tussen wal en schip valt.

06-06-2017 | 12:00

 ‘Verzekerd slachtofferrecht’ biedt mogelijk uitkomst voor dit maatschappelijk probleem.

Nieuw onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Arlette Schijns, docent Privaatrecht aan de VU, biedt nu een kansrijke oplossing de kleine groep slachtoffers met ingewikkelde schadeclaims. Haar onderzoek draait om slachtoffers van ernstige misdrijven die hier blijvende gevolgen aan overhouden en hun financiële schade niet vergoed krijgen via het strafproces. De vordering voor schadevergoeding wordt door strafrechters als te complex gezien en als een onevenredige belasting van de strafzaak. Hierdoor kunnen deze slachtoffers geen aanspraak maken op de voorschotregeling en moeten zij een civiele procedure starten die vaak weinig perspectief biedt en erg belastend kan zijn. Slachtoffers en nabestaanden moeten met ‘Verzekerd slachtofferrecht’ hun schade vergoed kunnen krijgen via de aansprakelijkheidsverzekering van de dader.

Schade verhalen
De misdrijfslachtoffers met complexe schade zouden volgens Schijns deze moeten kunnen verhalen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader. Dit is in Nederland al precies zo geregeld voor slachtoffers van verkeersmisdrijven in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). Arlette Schijns: “Er staat geen juridisch beletsel of ander zwaarwegend argument in de weg om een slachtoffer, net als in de WAM aanspraak te geven op de verzekeraar van de dader”. Om deze oplossing in de praktijk te brengen is er een wetswijziging nodig, waarmee de verzekeraar zich richting het slachtoffer niet kan beroepen op een opzetclausule in de polis. De verzekeraar vergoedt de schade aan het slachtoffer en kan dit vervolgens verhalen op de dader, die wel degelijk aansprakelijk blijft. Schijns heeft tijdens haar onderzoek onder andere bestudeerd hoe het wettelijk is geregeld in andere Europese landen.

Slachtofferhulp
Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiering en medewerking van het Fonds Slachtofferhulp. Met de oplossing die de onderzoekster aandraagt hoopt het Fonds soelaas te bieden voor een groot maatschappelijk probleem. Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoeken en projecten werkt het Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken. Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl.