Vijf opleidingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid hoogst beoordeeld in NSE 2017

De bachelors Criminologie en Notarieel recht en de masters Fiscaal recht, Notarieel recht en Ondernemingsrecht van de VU zijn de best beoordeelde opleidingen binnen hun studiegebied.

24-05-2017 | 16:00

Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studentenenquête (NSE), waarvoor studenten hun eigen opleiding beoordeelden.

De NSE-uitkomsten laten tevens zien dat studenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor het vierde jaar op rij tevredener zijn dan het jaar daarvoor. Ook de waardering voor de VU groeit, en opleidingen die traditioneel minder goed scoren, scoren steeds beter. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bachelor Rechtsgeleerdheid, die die van de Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht achter zich laat.

Tevredenheid VU stijgt opnieuw
Uit de enquête blijkt dat studenten de VU een hoge waardering geven voor inhoud, algemene vaardigheden, wetenschappelijke vaardigheden en docenten. Ten opzichte van andere universiteiten scoort de VU hoog op kwaliteitszorg en voorbereiding op de beroepsloopbaan. Dat neemt niet weg dat docenten, bestuurders en ondersteuners zullen blijven werken aan de verbetering van het onderwijs.