Politie & Wetenschap financiert onderzoek naar gezamenlijk opgestelde processen-verbaal

Het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap heeft deze maand een subsidie toegekend aan wetenschappers van de secties Criminologie (dr. Annelies Vredeveldt en prof. Peter van Koppen) en Strafrecht (mr. Linda Kesteloo) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij gaan onderzoeken hoe samenwerking tussen opsporingsambtenaren bij het opstellen van een proces-verbaal van invloed is op de volledigheid en accuraatheid van de informatie die in het proces-verbaal wordt opgenomen.

20-02-2015 | 14:41

In het Nederlandse rechtssysteem spelen processen-verbaal een belangrijke rol. Met een proces-verbaal brengt een overheidsambtenaar, zoals een politieagent, verslag uit. Na een incident waarbij twee of meerdere politieagenten betrokken zijn, zoals een huisinval of het aanhouden van een auto met inzittenden die vuurwapengevaarlijk zijn, wordt er in de regel één gezamenlijk proces-verbaal opgesteld over het incident. Is zo'n gezamenlijk proces-verbaal vollediger en/of accurater dan één of meerdere individueel opgestelde processen-verbaal? Dat gaan Vredeveldt, Van Koppen en Kesteloo onderzoeken door middel van een veldexperiment met opsporingsambtenaren. Het onderzoeksproject gaat deze maand van start en zal een jaar in beslag nemen.