Hendrik-Jan de Ru ontvangt Koninklijke onderscheiding

Emeritus hoogleraar prof. Hendrik-Jan de Ru is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

17-03-2014 | 13:16

Hij kreeg de onderscheiding tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn emeritaat. De Ru werkte sinds de jaren '70 voor de VU. Hij werd in 1987 hoogleraar op de rechtenfaculteit en bleef dit tot sept. 2013. De Ru geldt als grondlegger voor rechtswetenschappelijk onderzoek in nieuwe richtingen. Hij begeleidde een groot aantal promovendi, onder wie oud-premier Balkenende.