Faculteit start onderzoeksinstituut voor recht en maatschappij

Kooijmans Instituut bestudeert relatie tussen recht, politiek en moraal

04-02-2014 | 13:08

Recht staat niet op zichzelf, maar functioneert in een maatschappelijke context, waarin historische, politieke, economische, sociale en technologische aspecten een rol spelen. Om die rijke maatschappelijke context bij juridisch onderzoek te betrekken is de rechtenfaculteit van de VU het Kooijmans Instituut gestart. De speerpunten van het Kooijmans Instituut zijn Law and Governance en Law, Politics & Justice in a Connected World.

Maatschappelijk relevant
Frank van der Duyn Schouten, rector magnificus van de VU: “De oprichting van het Kooijmans Instituut door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU sluit nauw aan bij de keuze die de VU maakt om maatschappelijk relevant onderzoek stevig in te bedden in herkenbare instituten.” Wouter Veraart, VU-hoogleraar rechtsfilosofie en directeur van het Kooijmans Instituut: “Peter Kooijmans was een grensverleggende onderzoeker met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Met dit vernieuwende onderzoeksinstituut streven we ernaar de maatschappelijke relevantie van het onderzoek op het gebied van de rechtswetenschap aan de VU beter voor het voetlicht te krijgen.”

Twee concrete voorbeelden van onderzoek dat wordt verricht binnen de speerpunten van het Kooijmans Instituut:

Aanbesteding van de Fyra: Law and Governance
De overheid opereerde ten tijde van de aanbesteding van de Fyra in een netwerk van publieke en private partijen en trad tegelijkertijd op als speler, spelverdeler en als regulator. Veraart: “Hedendaagse bestuurlijke processen, zoals bij de Fyra, zijn complex omdat publieke en private bevoegdheden en belangen door elkaar heen lopen. De overheid heeft steeds meer verschillende petten op. Is een dergelijke vermenging van rollen wenselijk?” Binnen het speerpunt Law and Governance onderzoekt het Kooijmans Instituut problemen rondom wetgeving en regulering, wanneer de wegen van publieke overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar kruisen.

Grensdoden in Europa: Law, Politics & Justice in a Connected World
Binnen het speerpunt Law, Politics & Justice in a Connected World onderzoekt het Kooijmans Instituut grensoverschrijdende kwesties waarin recht en politiek elkaar raken. Conflicten en armoede aan de grenzen van Europa leveren bijvoorbeeld migratiestromen op die Europese landen proberen te reguleren. Veraart: “Welke instrumenten zetten Europese landen daarbij in en hoeveel migratiedoden vallen er feitelijk aan de grenzen van Europa? En hoe verhoudt dit beleid zich tot de mensenrechten die zijn vastgelegd in Europese verdragen? Sociale, technologische en economische ontwikkelingen zorgen voor een versnelling en intensivering van het mondiale verkeer, maar roepen ook politieke, juridische en morele vragen op.”

Peter Kooijmans
Het Kooijmans Instituut draagt de naam van Peter Kooijmans (1933-2013): alumnus en hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU en later hoogleraar aan de Universiteit Leiden, minister van Buitenlandse Zaken, rechter in het Internationaal Gerechtshof en Minister van Staat. Peter Kooijmans heeft zich zijn leven lang ingezet voor vraagstukken op het terrein van internationale vrede en veiligheid. Ook het Kooijmans Instituut besteedt veel aandacht aan de maatschappelijke en ethische component van juridische vraagstukken.

Erkenning
Het Kooijmans Instituut staat op de nominatie erkend te worden als ‘OZI’  – één van de officiële onderzoeksinstituten van de VU. Verwacht wordt dat deze erkenning later dit jaar, tegelijk met enkele andere instituten, zal worden verkregen.