Nederlandse bewijsbeslag is polderversie

27-05-2021

11.45

Online

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

W.J.G. Maas

prof.mr. C.J.J.C. van Nispen, copromotor mr. E.F. Groot

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Wim Maas toont in zijn promotieonderzoek aan waarom het bewijsbeslag in haar volle glorie hersteld zou moeten worden bij civiele processen in de Nederlandse rechtspraak.  Dit zal leiden tot meer bewijsvoering in civiele processen. Maas hoopt dat zijn onderzoek hier een bescheiden rol in kan spelen en zo kan bijdragen aan het rechtsgevoel van burgers. 

In een civiel proces is er weinig ruimte om bewijs te vergaren als dat bewijs in handen is van een derde partij, zoals de tegenpartij.  Men is dan aangewezen op slechts een aantal voorlopige bewijsverrichtingen, zoals een getuigenverhoor. De praktijk toont echter aan dat dit weinig hulp biedt.

De opkomst van het bewijsbeslag, waarbij je bij wijze van spreken met een deurwaarder binnen kan komen vallen om bepaalde bewijsstukken in beslag te nemen, bood mogelijkheden. Een middel dat op het eerste gezicht erg ingrijpend lijkt, maar bij omringende landen al jaren bekend is en succesvol toegepast wordt binnen het intellectuele eigendomsrecht. Met de komst van de Europese Handhavingsrichtlijn in 2006 zou dit effectieve instrument voortaan ook in Nederland beschikbaar zijn, maar dit is niet juist doorgevoerd.

Meer informatie over de thesis

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA