De rol van mensenrechten bij toelating en verblijf van migranten

15-06-2021

13.45

Online

Migratie middels mensenrechten

B. Aarrass

prof.mr. H. Battjes, prof.mr. B.P. Vermeulen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

In hoeverre kan een recht op toelating en verblijf van migranten voortvloeien uit mensenrechten? Jurist Bahijda Aarrass schetst in haar promotieonderzoek een nieuwe op mensenrechten gebaseerde aanpak voor migratierecht. Zij toont aan dat een recht op toelating en verblijf mogelijk voortvloeit uit veel meer mensenrechtennormen dan tot nu toe werd aangenomen.

Aarrass toont hoever de implicaties hiervan voor het migratie- en asielrecht kunnen strekken, door nagenoeg al deze mensenrechten aan de bindings- en bodembenadering te onderwerpen. Hiermee leidt het onderzoek tot een vernieuwend kader dat toegepast kan worden in de rechtspraktijk.

De nieuwe op mensenrechten gebaseerde aanpak voor migratierecht van Aarrass houdt rekening met mensenrechtennormen als bindingsnormen en bodemnormen. Het begrip binding wil zeggen dat mensen op meerdere manieren, via netwerken, met elkaar en met één of meerdere staten, verbonden zijn. Relaties met familie in andere landen, vormen daar een voorbeeld van. Het begrip bodem omvat het idee dat (bepaalde) grondrechten een ondergrens hebben, die niet overschreden mag worden.

Het verbod van een onmenselijke of vernederende behandeling, is een voorbeeld van zo’n bodemnorm. Deze mensenrechten hebben al lang een plaats verworven in het migratie- en asielrecht. Ook andere mensenrechten blijken echter tot een recht op toelating of verblijf te kunnen leiden. Zo kan het recht op respect voor privéleven de overheid tot een recht op verblijf verplichten als iemand langdurig onrechtmatig verbleef in die staat. En wanneer het recht op een eerlijk proces geschonden dreigt te worden in een ander land, kan dit ertoe leiden dat iemand niet uitgezet mag worden. Ook het recht op godsdienstvrijheid en het recht op onderwijs en eigendom kunnen dergelijke effecten hebben.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA