Zeggenschap van leerlingen, ouders en personeel in het onderwijs onvoldoende geregeld

09-04-2021

13.45

Online

Democratische legitimiteit in het onderwijsbestuur

G. Leertouwer

prof.mr. M.T.A.B. Laemers, prof.mr. P.W.A. Huisman

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Besluitvorming op scholen houdt te weinig rekening met zeggenschap van met name leerlingen en hun ouders, en dat is een gevolg van gebrekkige wetgeving in het onderwijs. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van jurist Gijsbert Leertouwer. 

In de afgelopen jaren is meer aandacht ontstaan voor besluitvorming in het onderwijs. Van wie is de school eigenlijk? Wie is er verantwoordelijk voor de besluitvorming en worden deze besluiten genomen in samenspraak met alle stakeholders, waaronder leerlingen, ouders en personeel? Leertouwer onderzocht of de positie van bestuurders en toezichthouders van scholen voldoende democratisch geregeld is.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de wetgeving omtrent besluitvorming in het onderwijs tekortschiet als er gekeken wordt naar medezeggenschap van alle betrokkenen. De gebrekkige wetgeving leidt democratisch gezien tot benedenmaatse besluitvorming waarbij leerlingen en hun ouders onvoldoende controle hebben op bestuurders en toezichthouders. Bij verenigingen is er te veel democratie en bij stichtingen te weinig.  De huidige medezeggenschapswetgeving lijkt voor ouders een doodlopende weg.

Leertouwer schetst in zijn onderzoek verschillende juridische varianten die bijdragen aan betere besluitvorming waarbij er sprake is van zeggenschap van alle ouders van de leerlingen. Met zijn onderzoek hoopt hij een bijdrage te leveren aan een meer democratische besluitvorming in het onderwijs.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA