EU immigratiebeleid veelvuldig in strijd met het EVRM

22-10-2020

15.45

Online

Border Death at Sea under the Right to Life in the European Convention on Human Rights

L. Komp

prof.mr. T.P. Spijkerboer, mr.dr. C.H. Slingenberg

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

De eisen van het recht op leven zoals beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) worden veelvuldig geschonden in de uitvoering van het Europese immigratiebeleid. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van rechtsgeleerde Lisa-Marie Komp.

Komp concludeert in haar onderzoek dat in het Europese immigratiebeleid niet alle benodigde maatregelen worden genomen om aan de drie vereisten van het recht op leven te voldoen zoals beschreven in het EVRM. De drie vereisten schrijven voor het verlies van mensenlevens zo veel mogelijk af te wenden, het ontwerp van het wettelijke systeem af te stemmen op het behoud van leven, en het onderzoeken en identificeren van grensdoden. Artikel 2 van het EVRM verplicht staten het recht op leven te beschermen. De bijzonderheid bij grensdoden op zee is dat zij niet binnen het landsterritorium van een staat sterven. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat het EVRM van toepassing is. Het EVRM is wel relevant voor een aantal gevallen van grensdoden. Bijvoorbeeld in het geval bij personen die binnen de territoriale wateren sterven of op een schip dat de vlag van een lidstaat vaart.

Al meer dan twee decennia lang sterven mensen op zee bij de poging de Europese Unie te bereiken. Er wordt vaak een verband gelegd tussen het Europese immigratiebeleid en grensdoden. Komp heeft daarom in haar onderzoek gekeken naar de vraag of het Europese immigratiebeleid inderdaad een schending van het recht op leven oplevert. Met haar onderzoek wil Komp een bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van het Europese immigratiebeleid.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA