Didactiek van professionele ethiek voor juristen

01-05-2020

13:00 - 18:00

Academiegebouw Utrecht

Didactiek van professionele ethiek voor juristen

Iris van Domselaar (UvA), Anne Ruth Mackor (RUG), Wouter Veraart (VU), Marcel Becker (RU), Hendrik Kaptein (UL) en Mariette van den Hoven (UU)


Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Congres / symposium / seminar

Professionele ethiek op de universiteit: uitwisseling van inzichten en ervaringen
Het departement Rechtsgeleerdheid organiseert op 1 mei een symposium om verschillende perspectieven op en ervaringen met de didactiek van onafhankelijk denken en professionele ethiek voor juristen uit te wisselen: wat werkt wel/niet, wat geeft inspiratie en inzicht aan studenten en docenten?
Is een bepaalde opbouw, vorm of aanpak gewenst, bijvoorbeeld: kennismaking met theorie, gestructureerde gespreksvoering aan de hand van morele dilemma's, bespreken van praktijkverhalen en reflecteren op eigen (stage)ervaringen?
Op sommige universiteiten bestaan aparte vakken professionele ethiek voor juristen, soms komt het aan de orde in stagevakken of is ethiek geïntegreerd in andere vakken of richtingen, bijvoorbeeld in het belastingrecht of notarieel recht. In hoeverre past het ook in een vak als procesrecht of ondernemingsrecht?


Dit symposium vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht van 13:00 tot 18:00.
Het is bedoeld voor alle docenten van rechtenopleidingen, die het belangrijk vinden dat studenten gestimuleerd worden om kritisch en ethisch te denken en daarvoor aanknopingspunten zoeken in het onderwijs.

De plenaire voordrachten worden verzorgd door Iris van Domselaar (UvA) en Anne Ruth Mackor (RUG).
Andere deskundigen van binnen en buiten rechtenfaculteiten komen aan het woord in (parallelle) sessies. Inmiddels hebben toegezegd: Wouter Veraart (VU), Marcel Becker (RU), Hendrik Kaptein (UL) en Mariette van den Hoven (UU).