Enige terloopse opmerkingen over ras, gemengdheid en recht door drie Nederlandse juristen

20-09-2019

15.45

Aula

Enige terloopse opmerkingen over ras, gemengdheid en recht door drie Nederlandse juristen

prof.dr.mr. B. de Hart

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie