Gedwongen onder surveillance in het Internet van Dingen

23-01-2019

15.45

Aula

The Quest for the Effective Protection of the Right to Privacy

T.H.A. Wisman

prof.mr. A.R. Lodder, prof. A.D. Murray, copromotor dr.mr. M. Linden

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

De Europese Commissie voert beleid rond het Internet van Dingen (IvD), waarbij door wetgeving systemen zoals slimme meters en eCall verplicht worden geïnstalleerd in huizen en auto's. Tijmen Wisman onderzocht hoe het recht op privacy wordt geïnterpreteerd en toegepast door de Europese Commissie binnen het beleid en regulering van verplichte IvD-systemen. Uit zijn onderzoek blijkt dat dit ingewikkeld en problematisch is.

Beleidsmaker
Eén van de belangrijkste problemen bij het beleid en het reguleren van het IvD ligt in het feit dat de Commissie twee, bij tijd en wijle, onverenigbare rollen heeft. Aan de ene kant is de Commissie de beleidsmaker die een coördinerende, uitvoerende en beheersende taak heeft binnen het beleid rond IvD-systemen.

Bewaker
Aan de andere kant wordt de Commissie geacht op te treden als bewaker van de EU-grondrechten die zijn vastgelegd in het EU Handvest. Zijn conclusie is dat de Europese Commissie, ondanks haar uitgebreide retoriek op het gebied van grondrechten, in beide case studies het recht op privacy nagenoeg negeert. De Europese Commissie is zelf in de beste positie om het huidige beleid grondig te herzien.

Meer informatie over het proefschrift in DARE