Wat zijn beloftes waard in het vennootschapsrecht?

08-03-2019

15.45

Aula

Belofte maakt schuld?

prof.mr. S.H.M.A. Dumoulin

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie

Hoe moet men aankijken tegen toezeggingen van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders? Er wordt bijvoorbeeld beloofd een belangrijk besluit eerst voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering. Volgens professor Sven Dumoulin wordt vaak zonder meer aangenomen dat een dergelijke toezegging ook meteen juridisch bindend is. Maar is dat wel zo? En wie kan eigenlijk zo’n toezegging doen? Welke voorwaarden gelden er voor het doen van deze toezeggingen? En kan men er nog onderuit? In zijn oratie geeft Dumoulin een antwoord op dit soort prangende rechtsvragen.