Layci erant coiudices: over de rol van leken in de Westlauwerse seendprocedure

26-04-2019

15.45

Aula

Layci erant coiudices: over de rol van leken in de Westlauwerse seendprocedure

prof.mr. J. Hallebeek

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Afscheidscollege