De rol van leken in het Friese Recht

26-04-2019

15.45

Aula

Layci erant coiudices: over de rol van leken in de Westlauwerse seendprocedure

prof.mr. J. Hallebeek

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Afscheidscollege

Hoogleraar Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis Jan Hallebeek heeft de laatste jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het Friese recht. ‘Layci erant coiudices. Over de rol van leken in de Westerlauwerse seendprocedure’ luidt de titel van zijn afscheidsrede.

Friesland was van oudsher onafhankelijk en had eigen rechtsregels. Deze regels waren opgesteld in de Oudfriese taal. Ook de katholieke kerk had een grote stem in de ontwikkeling van het Friese recht. Hallebeek gaat dan ook in op de kerkelijke rechtspraak in Friesland in de periode vanaf de elfde eeuw, de middeleeuwen.  Deze vorm van rechtspraak gebeurde jaarlijks in drie hoofdkerken. Opmerkelijk binnen deze vorm van rechtspraak is dat leken een belangrijke eigen rol hebben gespeeld in dit proces. Een rol als aanklager of mederechter was in die tijd niet ongewoon voor een leek.

Wat de inmenging van leken in het rechtsproces betekend heeft voor het Friese recht en welke impact deze inmenging van de gewone burger had op de structuur van de katholieke kerk in Friesland, beantwoordt Hallebeek in zijn afscheidsrede.