Over grenzen bij bewijsvergaring

12-10-2018

15.45

Aula

Over grenzen bij bewijsvergaring. Grondslagen voor geïntegreerde normering van strafrechtelijke bewijsvergaring

prof.dr. M.F.H. Hirsch Ballin

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie

Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor het strafrecht alleen, stelt Marianne Hirsch Ballin in haar oratie. Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en door intensivering van de internationale aanpak. Dit geldt speciaal voor de bestrijding van terrorisme, cybercrime, ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Bewijsvergaring is een gezamenlijke taak voor meerdere autoriteiten geworden.

Hirsch Ballin geeft aan dat bewijsvergaring over grenzen heen gaat: over de grenzen van rechtsgebieden en over de grenzen van het eigen territoir. Zij betoogt in haar oratie dat dit gepaard moet gaan met normatieve integratie. Transnationaal gedeelde beginselen moeten bij het gebruik van bewijs in strafzaken een menswaardige strafrechtstoepassing kunnen verzekeren. Normatieve integratie van de bewijsvergaring komt aan de effectiviteit van de aanpak ten goede en voorkomt dat een bres wordt geslagen in de waarborgfunctie van de normering.