Tussen recht en vrede

23-03-2018

15.45

Aula

Tussen recht en vrede, mediation in de responsieve rechtsstaat

prof.mr. D. Allewijn

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie