Materieel enquêterecht

19-01-2018

15.45

Aula

Materieel enquêterecht

prof.dr.mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie