Maak ruimte voor experimentele wetgeving

08-03-2018

15.45

Aula

Experimentele wetgeving

prof.dr. M.J. Jacobs

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie

Het recente regeerakkoord van kabinet Rutte III illustreert het goed; de experimentele wetgeving is in, zo stelt Rianne Jacobs in haar oratie.

Van oudsher is het wetgevingsbeleid in Nederland heel terughoudend geweest over experimentele wetgeving. Maar het is Jacobs opgevallen dat het nieuwste regeerakkoord van Rutte III bol staat van de experimenteervoornemens. Deze voornemens lopen van experimenteren met het gedoogd telen van wiet tot   de introductie van burenrechters. Van experimenten waarbij burgers overheidstaken mogen overnemen als ze dat beter zouden kunnen tot experimenten die een geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs mogelijk moeten maken.  

Tijd voor verandering
Maar de traditionele houding ten opzichte van experimenteerwetgeving zit veel juristen nog in de weg.  Jacobs pleit in haar rede voor vernieuwing van het wetgevingsbeleid over experimentele wetgeving. De vernieuwing heeft enerzijds betrekking op de vormgeving van experimentele wetgeving en anderzijds op alternatieven voor experimentele wetgeving.