Seminar: De grondrechtenparadox bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering

20-04-2018

12.45 - 17.30

Vrije Universiteit Amsterdam | De Boelelaan 1077 | 1081 HV | Initium gebouw

Seminar: De grondrechtenparadox bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering

Mandy van Rooij a.e.van.rooij@vu.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Seminar

Het voorkomen van terroristische aanslagen en Jihadistisch geïnspireerd geweld is één van de belangrijkste hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de nationale veiligheid te borgen en terroristische aanslagen te voorkomen. In Nederland is in 2014 het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme ingezet. De nieuwe integrale en persoonsgerichte aanpak kenmerkt zich door een toename van preventieve, bestuursrechtelijke interventies, gericht op het tegengaan van radicalisering in een vroeg stadium. Een deel van het beleid richt zich op geloofsgemeenschappen, zoals het voornemen geuit om te voorkomen dat buitenlandse organisaties uit 'onvrije’ landen invloed verkrijgen via de financiering van geloofsgemeenschappen in Nederland.

Het onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid organiseert op vrijdagmiddag 20 april een wetenschappelijk seminar over de bescherming van grondrechten bij de huidige aanpak van terrorisme en radicalisering. Diverse sprekers geven hun visie op het spanningsveld tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om gewelddadige radicalisering en terroristische aanslagen te voorkomen en de bescherming van grondrechten anderzijds. Er is veel ruimte voor debat.

Wilt u deelnemen aan het seminar? Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan secretariaat3.sb.rch@vu.nl. Het aantal deelnemers is beperkt. De aanmelding sluit dinsdag 10 april.

Programma:
13.00    Ontvangst met koffie en thee in zaal 3B-44 in het Initium Gebouw, VU campus.
13.15    Welkomstwoord en inleiding door de voorzitter - Jon Schilder (hoogleraar staats- en bestuursrecht VU)
13.30    Sessie I: Grondrechten in de persoonsgerichte en bestuurlijke aanpak

  • Realisering van grondrechten – Paul van Sasse van Ysselt (hoofd cluster grondrechten, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie BZK)
  • De paspoortmaatregel; een cliënt perspectief – Jo-Anne Nijland (advocaat, Prakken d’Oliveira)
  • Rechtsbescherming bij intrekking Nederlanderschap van jihadisten – Amin Abed Ali (docent, VU)
  • De grondrechtenimpact van de lokale persoonsgerichte aanpak radicalisering – Mandy van Rooij (onderzoeker, VU) en Saskia Welschen (zelfstandig onderzoeker)

15.00    Pauze
15.30    Sessie II: Grondrechten en beleid gericht op gemeenschappen 

  • De (buitenland-)financiering van geloofsgemeenschappen: de ruimte voor overheidsbeleid die Straatsburg (niet) biedt – Adriaan Overbeeke (universitair docent VU)
  • Ongewenste buitenlandse financiering van moskeeorganisaties in Nederland – Rasit Bal (voorzitter Contactorgaan Moslim en Overheid, CMO)
  • Verbieden van kerkgenootschappen - acceptabel en bruikbaar instrument? – Teunis van Kooten (Van Kooten Advocaten)

17.00    Slot: de rode draad
17.15    Borrel bij De Basket VU Campus