Symposium: Het kerkgenootschap in de neutrale staat

21-12-2017

09:30

Vrije Universiteit Amsterdam, Forumzaal 2 | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | Amsterdam

Symposium: Het kerkgenootschap in de neutrale staat

Meer informatie en aanmelden: Centrum voor Religie en Recht (info@religie-recht.nl)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Symposium / Seminar

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert op 21 december het symposium ‘Het kerkgenootschap in de neutrale staat’ ter gelegenheid van de promotie van Teunis van Kooten, met medewerking van Ben Vermeulen, Hansko Broeksteeg en Wijnand Zondag. De openbare verdediging van het proefschrift van Teunis van Kooten vindt plaats om 13.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit.

Over Het kerkgenootschap in de neutrale staat
Kerkgenootschappen hebben een bijzondere positie in het Nederlandse recht. Zij kunnen namelijk een eigen systeem van rechtsregels opzetten, ook al wijkt dat af van algemene rechtsnormen. De Staat mag daarmee geen bemoeienis hebben. Dat heeft te maken met het beginsel van de scheiding van kerk en staat. De vrijheid die kerkgenootschappen genieten, is echter niet onbegrensd. Een kerkgenootschap moet zich houden aan fundamentele normen binnen het Nederlandse recht, bijvoorbeeld als een kerkgenootschap contracten sluit met anderen: de wet stelt dan de regels en afwijking daarvan is niet mogelijk. In zijn proefschrift gaat Teunis van Kooten onder meer in op de vraag waar de grenzen liggen.

Praktische informatie
Het symposium vangt aan om 10.00 uur (09.30 uur inloop) en vindt plaats in Forum 2, eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Religie en Recht (info@religie-recht.nl). Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het sturen van een e-mail naar dit emailadres.