Afscheidssymposium Gerben Bruinsma op 12 mei

12-05-2017

14:00-16:30

Auditorium, hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Afscheidssymposium Gerben Bruinsma op 12 mei

Gerben Bruinsma | Peter van der Laan en vele anderen

Aanmelden wordt op prijs gesteld via: secretariaat@nscr.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Congres / Symposium

In mei 2017 gaat Gerben Bruinsma met emeritaat en neemt hij afscheid van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ter gelegenheid hiervan organiseert het NSCR op vrijdag 12 mei 2017 een afscheidssymposium, waar wordt stilgestaan bij zijn bijdrage aan de criminologie.

Tijdens het afscheidssymposium staan wij met een aantal prominente gasten stil bij thema’s die hem gedurende zijn carrière misschien wel het liefste zijn geweest: criminologische theorieën en omgevingscriminologie. Sprekers zijn onder andere Friedrich Lösel (University of Cambridge / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen‑Nürnberg), Lieven Pauwels (Universiteit Gent), Terence P. Thornberry (University of Maryland), Michael Tonry (University of Minnesota) en David Weisburd (Hebrew University / George Mason University).

Programma
14.00 Inloop met koffie
14.30 Opening door middagvoorzitter Peter van der Laan
14.35 Presentatie vijf stellingen van Gerben Bruinsma
14.45 Korte reflecties op Gerbens werk en de stellingen door: Lieven Pauwels, Terence P. Thornberry, David Weisburd, Friedrich Lösel, Michael Tonry
15.35 Panel- en zaaldiscussie
16.15 Afsluitende woorden door Wim van den Doel (Raad van Bestuur NWO) | Ybo Buruma (bestuur NSCR) | Wim Huisman (VU) | Catrien Bijleveld (NSCR)
16.30 Receptie

Het NSCR nodigt u van harte uit om bij dit afscheidssymposium aanwezig te zijn. Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan vóór 1 mei via: secretariaat@nscr.nl