Internationale wetten om rechts-extremisme tegen te gaan

17-05-2017

15.45

Forumzaal

Challenging Right-Wing Extremism in England and Wales and Greece: Tools Available in International, European and National Law

N. Alkiviadou

prof.dr. G.T. Davies, copromotor: dr. U. Belavusau

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Natalie Alkiviadou onderzocht op welke manier supranationale organisaties en internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie, eisen stellen ten opzichte van het aanpakken van extreemrechtse praktijken. Zij analyseerde hoe supranationale instellingen, met name de Verenigde Naties, eist van haar leden om rechts-extremisme tegen te gaan.

Alkiviadou geeft aan dat de Tweede Wereldoorlog, een tragische periode van verwoesting, het toonbeeld is van de destructieve kracht van het extreemrechtse denkbeeld. Om dit in de toekomst te voorkomen richtte de internationaal gemeenschap organisaties op zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa, en werden er documenten vastgesteld zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Supranationale jurisprudentie en verdragen verbieden of beperken extreemrechtse uitingen.

Toch stelt Alkiviadou vast dat wij leven in een wereld waarin gewelddadige extreemrechtse instellingen ongekende electorale steun genieten. Zij onderzocht op welke manier supranationale organisaties en internationale verdragen eisen stellen ten opzichte van het aanpakken van extreemrechtse praktijken. Dit kan ofwel op directe wijze ofwel via de regulering van extreemrechtse bijproducten, zoals bijvoorbeeld het aanzetten tot haat. De naleving van internationale verplichtingen wordt getoetst aan de hand van twee jurisdicties, namelijk Engeland en Wales, en Griekenland.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE