Migratierecht in de maatschappij

De activiteiten van de sectie migratierecht staan middenin de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de databank met migrantendoden in de Middellandse Zee, het Verblijfblog en de Migration law clinic.

Databank van migrantendoden

In 2015 is de Deaths at the Borders Database gelanceerd onder leiding van Thomas Spijkerboer (hoogleraar Migratierecht). In deze database zijn voor het eerst gegevens verzameld van mensen die zijn overleden in hun poging om Zuid-Europa te bereiken. Met de databank kan het verband tussen de strengheid van het migratiebeleid en het aantal migranten dat de reis over de Middellandse Zee niet overleeft worden onderzocht – ook met oog op de ‘vluchtelingencrisis’ zeer relevant onderzoek.

De online databank is toegankelijk gepresenteerd. Bovendien zijn de gegevens en de gebruikte methodologie openbaar, zodat een ieder zelf analyses kan uitvoeren.

Verblijfblog

Op de Verblijfblog licht de sectie migratierecht actuele migratierechtelijke thema’s toe, door ze te voorzien van juridische feiten en achtergrond. Hiermee wil de Verblijfblog de kwaliteit van de berichtgeving over deze thema’s waarborgen.

De auteurs van de Verblijfblog vinden het belangrijk dat de lezer zelf tot een beter inzicht kan komen in de migratierechtelijke problematiek. Ze zijn daarom terughoudend met een eigen interpretatie van het recht, maar bieden vooral historische achtergronden, een uitleg van relevant recht, feitelijke gegevens en de inkadering van een probleem in wetgeving en jurisprudentie.

Naast deze toelichting op de actualiteit beantwoordt het Verblijfblog regelmatig vragen van NRC Handelsblad en De Correspondent, waar die antwoorden daarna verschijnen. Alle bijdragen zijn toegankelijk voor een breed, niet-juridisch publiek.

Migration law clinic

De Migration Law Clinic voorziet advocaten, NGO’s en andere spelers binnen het migratierecht kosteloos van kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk juridisch advies over complexe vraagstukken in het Europees migratierecht. Daarnaast biedt het getalenteerde studenten de mogelijkheid hun juridische vaardigheden te ontwikkelen.

De clinic brengt advies uit ten behoeve van procedures die aanhangig zijn (of binnenkort worden) bij het Europeses Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Europees Hof van Justitie (HvJEU).