Vakinhoud en aanmelden

In dit vak krijgen studenten de kans om bij te dragen aan de strijd voor vrede en gerechtigheid in de meest ernstige situaties ter wereld, voor hen die zelf niet de middelen hebben juridische expertise te verkrijgen. Gedurende het semester doen studenten onderzoek voor verschillende projecten die veelal te maken hebben met internationaal strafrecht, andere vormen van transitional justice, nationale vervolging van internationale misdrijven en mensenrechten. Doordat de problematiek vaak uiterst complex is, vergaren studenten door het doen van onderzoek kennis over beleidsrelevant en cliëntvriendelijk onderzoek doen en schrijven, van de interactie van recht en politiek, en van onderwerpen die veelal verschillende rechtsgebieden bestrijken, inclusief internationaal recht, vergelijkend staats- en bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht. Daarnaast worden de studenten opgeleid tot professionele internationale juridische adviseurs door middel van intensieve begeleiding en het PILPG professional development opleidingsprogramma. Door hun deelname in de International Law Clinic vergaren studenten unieke werkervaring in het moeilijk toegankelijke werkveld van internationaal recht en internationale politiek als Junior Research Associate van PILPG en krijgen ze toegang tot het brede netwerk van PILPG.

De International Law Clinic is opgezet om studenten de kans te geven bij te dragen aan het werk van PILPG, waaronder het bestrijden van conflicten en onrecht, dat echte maatschappelijke relevantie heeft; om het belangrijke werk van PILPG als pro bono juridische dienstverlener te ondersteunen; en om studenten de kans te geven werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen tot juridische professionals die begrijpen hoe ze om kunnen gaan met uiterst complexe maatschappelijke vraagstukken waar verschillende juridische vakgebieden, juridische systemen en recht en politiek samenkomen.

Lees de Student Testimonials: de ervaringen van studenten van 2015/2016. Bekijk ook het filmpje hieronder voor een korte impressie van het werk van de International Law Clinic.

Aanmelden

De International Law Clinic heeft een startdatum aan het begin van elk semester. Solliciteren voor het eerste semester is mogelijk in augustus en de eerste week van september. De intensieve selectie vindt plaats in drie rondes gedurende september. Het vak duurt vervolgens van 1 oktober tot 31 januari. Solliciteren voor het tweede semester is mogelijk in januari en de eerste week van februari. De intensieve selectie vindt plaats in drie rondes gedurende februari. Het vak duurt vervolgens van 1 maart tot 31 juli. 

De International Law Clinic vereist gemiddeld 16-20 werkuren per week, inclusief wekelijkse team meetings en kleinere meetings in de tussentijd. Studenten ontvangen 12 ECTS bij succesvolle deelname. Het is afhankelijk van het masterprogramma of dit geheel of gedeeltelijk wordt erkend als keuzevak.

Sollicitaties voor de International Law Clinic kunnen worden gestuurd naar recruitment.pilpg.nl@pilpg.org.

Meer informatie

Neem contact op met dr. mr. Marieke de Hoon (m.de.hoon@vu.nl), universitair docent International Law, International Criminal Justice en Human Rights bij de afdeling Strafrecht en Criminologie, en directeur PILPG Netherlands, of Emma Bakkum (e.a.m.bakkum@vu.nl), vakcoördinator International Law Clinic en Assistant Counsel PILPG Netherlands. 

Zie ook www.pilpg.org voor meer informatie.