International Law Clinic

De VU draagt ook bij aan het adresseren van mensenrechtenschendingen en het bevorderen van internationale vrede en veiligheid. Bij de International Law Clinic (ILC) geven studenten juridisch advies over internationale conflicten wereldwijd. Zij doen onderzoek voor cliënten (staten en civil society-organisaties in conflictsituaties en post-conflictsituaties) en schrijven juridische memoranda en beleidsadviezen.

De International Law Clinic is een mastervak dat open staat voor studenten van de facultaire masterprogramma's, zoals Rechtsgeleerdheid, International Crimes, Conflict and Criminology, Law and Politics of International Security, en International Technology Law. Studenten die deelnemen aan de clinic werken als Junior Research Associate voor de Public International Law & Policy Group (PILPG). PILPG is een internationale NGO die pro bono juridische ondersteuning geeft aan staten en andere belanghebbenden in (post-)conflictsituaties. In 2005 werd PILPG genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.Impressie van het werk van de International Law Clinic

In de afgelopen jaren werkten VU-studenten mee aan veel verschillende projecten van het Nederlandse kantoor van PILPG, waaronder:

  • Adviseren van de Tweede Kamer en nabestaanden over de juridische mogelijkheden ten aanzien van de MH17 ramp
  • Het Handbook on Civil Society Documentation of Serious Human Rights Violations dat toegankelijk aangeeft hoe informatie te verzamelen en documenteren van ernstige mensenrechtenschendingen
  • Adviseren over mensenrechten en gender mainstreaming aan de regering en het leger van Indonesië
  • Ondersteunen van mensenrechtenactivisten uit verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord Afrika over transitional justice
  • Schrijven van memoranda over juridische aspecten met betrekking tot de bestrijding van piraterij, op verzoek van verschillende staten, rechters en Interpol
  • Het Human Rights Handbook dat praktische begeleiding biedt voor het indienen van klachten van mensenrechtenschendingen
  • Schrijven van een Amicus Curiaebrief voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in de Katyn Massacre Case
  • Ondersteunen van de Opposition in de Syrische vredesonderhandelingen
  • Schrijven van memoranda over specifieke juridische aspecten die komen kijken bij de nationale berechting van internationale misdrijven
  • De Virtual Human Rights Lawyer

Universitair docent mr. dr. Marieke de Hoon betrekt studenten bij deze juridische en beleidsvraagstukken.

Vakinhoud en aanmelden

Meer informatie over het vak en de aanmeldprocedure.