Missie en team

Missie

De centrale doelstelling van het Career Office is om de verbinding tussen student en arbeidsmarkt te optimaliseren. Dit betekent concreet: het creëren en opbouwen van partnerships. Deze partnerships worden opgebouwd met zowel het beroepsveld, de studenten als de faculteit. Binnen het beroepsveld en de studentenpopulatie richt het Career Office zich op de kwalitatief hoogwaardige spelers vanuit de kernwaarden die aan het Career Office ten grondslag liggen, waarin ‘professionaliteit’ en ‘kwaliteit’ een belangrijke plaats innemen.

Team

Mireille Schouten maakt sinds 2016 deel uit van het Career Office. In 2009 isMireille Schouten zij afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in privaatrecht. Hierna heeft zij vijf jaar als in advocaat in het familierecht gewerkt. Voor Mireille is de overstap naar het Career Office een logische. Haar hart ligt bij een pioniersfunctie en het ontwikkelen van nieuwe creatieve mogelijkheden. Als Career Officer maakt Mireille gebruik van haar ervaring in de advocatuur, waaronder haar ervaring in verschillende gesprekstechnieken.  Het Career Office streeft ernaar dat student, docent en het juridische werkveld met elkaar in contact komt en blijft. Hiervoor zet zij graag haar juridische netwerk in.

LinkedIn

Mireille Schouten

Ellen Hiemstra werkt sinds 2016 bij het Career Office. Zij studeerde af in het privaatrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ellen werkte als jurist Ellen HiemstraArbeidsrecht bij Achmea en maakte daarna de overstap naar het opleidingswerkveld, waar zij de  Beroepsopleiding Advocatuur organiseerde en werkzaam was als secretaris van de diversiteitscommissie Advocatuur. Later ging zij aan de slag als opleidingscoördinator bij het postacademisch juridisch onderwijs van de VU Law Academy, waar Ellen zich bezig hield met de uitbouw van de dienstverlening door het ontwikkelen van diverse cursussen en leergangen voor afgestudeerde juristen en het organiseren van maatwerktrajecten voor het bedrijfsleven. Ellen wordt gedreven door het verder brengen van mens en organisatie, beschikt over een groot juridisch netwerk en werkt graag aan projecten. Studenten helpt zij graag verder in hun persoonlijke groei en het maken van de juiste keuzes. In 2012 rondde zij de Leergang Coach af bij Schouten en Nelissen.

LinkedIn

Ellen Hiemstra