Over Career Office

Missie

De centrale doelstelling van het Career Office is om de verbinding tussen student en arbeidsmarkt te optimaliseren. Dit betekent concreet: het creëren en opbouwen van partnerships. Deze partnerships worden opgebouwd met zowel het beroepsveld, de studenten als de faculteit. Binnen het beroepsveld en de studentenpopulatie richt het Career Office zich op de kwalitatief hoogwaardige spelers vanuit de kernwaarden die aan het Career Office ten grondslag liggen, waarin ‘professionaliteit’ en ‘kwaliteit’ een belangrijke plaats innemen.

Team

Inge SaatInge Saat werkt sinds 2014 bij het Career Office. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt bij het Openbaar Ministerie, en USG Legal. Na haar afstuderen in 2004 (Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht) heeft ze stage gelopen bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. In 2015 heeft Inge de leergang Loopbaanadviseur/Coach afgerond bij Schouten & Nelissen.

LinkedIn Inge Saat