Bestuur

      

Joris BeijersJoris Beijers (Algemeen bestuurslid) 
Afgestudeerd in 2009, analist Veiligheid
Na een jaartje Sociologie in Tilburg ben ik het tweede jaar ingestroomd bij de studie Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik natuurlijk zoveel mogelijk uitstapjes van de studievereniging Crime Does Pay mee proberen te pikken. Ook heb ik tijdens mijn studie bij de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam gewerkt. Na mijn studie werkte ik een tijdje bij de gemeente Amstelveen, om vervolgens terug te keren naar de VU, waar ik als docent en onderzoeker werkte. Sinds eind 2014 werk ik als analist bij de gemeente Eindhoven, afdeling Veiligheid, cluster Intelligence. Ik voer daar o.a. analyses uit op het gebied van woninginbraak, zakkenrollerij, auto-inbraken en fietsendiefstallen 
Sietse SteenstraSietse Steenstra (Algemeen bestuurslid)
In 1965 ben ik als sociaalpsycholoog afgestudeerd aan de VU; in 1963 werd ik student-assistent bij Criminologie en in 1965 medewerker en stond vervolgens in 1968/69 aan de wieg van de Opleiding Criminologie aan de VU. Begin jaren zeventig was ik initiator en medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie en ook oprichter van de Sectie Forensische Psychologie van het NIP, de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen. Tot 1998, toen ik afscheid nam van de VU, heb ik me verder vooral beziggehouden met onderwijs-, onderzoeks-, en (facultaire) bestuurswerkzaamheden. Vanaf 2008 zet ik me in voor Crime Still Pays.
Wasja RijsWasja Rijs (Algemeen bestuurslid) 
Afgestudeerd in 2010 in International Crimes and Criminology, projectprofessional, voorlichter en onderzoeker.
In 2005 zette ik mijn eerste stappen op de VU. Vanaf begin af aan wilde ik meer uit mijn studie wilde halen dan wat de collegebanken mij te bieden hadden. Ik zat in de eerstejaarscommissie, was mentor in de IDEE-week en medeorganisator van de CDP-studiereis naar Zagreb in 2008. In mijn tussen-jaar maakte ik een soloreis door Zuidoost Azië en raakte ik gefascineerd door de gruweldaden tijdens de periode van de Khmer Rouge en de Vietnamoorlog. Bij terugkomst meldde ik mij direct aan voor de Master International Crimes and Criminology. Als afronding van een intensief en reuze interessant masterjaar studeerde ik in 2010 cum laude af op “het effect van militaire training op de bereidheid om geweld te gebruiken”. Tijdens mijn studie werkte ik als student-assistent bij de Sectie Criminologie aan de VU (2006-2008) en groeide ik door tot beleidsmedewerker Jeugd en Veelplegers bij de Politie Amsterdam (2007-2013). Momenteel ben ik projectprofessional bij het UWV. Daarnaast coördineer ik voorlichtingen over Humanitair Oorlogsrecht door het Rode Kruis Amsterdam (vrijwillig) en doe ik onderzoek naar Kindersekstoerisme bij Plan Nederland (vrijwillig). Sinds begin 2014 versterk ik de gelederen van Crime Still Pays. 
Hester HagemanHester Hageman (Algemeen bestuurslid) 
Afgestudeerd in 1995 in Nederlands recht (richtingen Strafrecht en Criminologie). Operationeel specialist bij de nationale politie binnen de Staf van de eenheid Amsterdam.
Na mijn propedeusejaar Rechten op de VU startte ik in 1990 ook met de afstudeerrichting Criminologie, samen met een dertigtal andere dagstudenten. De vakken waren een welkome aanvulling op de juridische en ik vond de club docenten en studenten over het algemeen leuker. In augustus 1995 studeerde ik af en begon ik met de opleiding voor tactisch leidinggevende op de Nederlandse Politie Academie. Sinds 1997 heb ik verschillend werk gedaan bij de politie in Amsterdam: straat- en recherchewerk, beleidswerk, (wetenschappelijk) onderzoek en advies- en projectwerk. Momenteel houd ik me als projectmanager landelijk en regionaal bezig met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe maatregelen op het gebied van slachtofferzorg. Deze zijn het gevolg van nieuwe Europese richtlijnen. Heel boeiend, vooral omdat er zoveel gaande is binnen de politie en in de strafrechtsketen. Sinds eind 2014 ben ik betrokken bij Crime Still Pays.