Ulysse Ellian - Docent / onderzoeker

Ulysse Ellian
Naam
: Ulysse Ellian (1988)

Opleiding
: Rechtsgeleerdheid (privaatrecht)

Beroep
: Docent en onderzoeker op de afdeling Privaatrecht aan de Vrije Universiteit

Jaar van afstuderen
: 2011


Ulysse Ellian was net 23 jaar geworden toen hij zijn eerste werkcollege Contractenrecht gaf. Nu geeft hij ook Inleiding Verbintenissenrecht, Aanbestedingsrecht en Verdieping Contractenrecht. Daarnaast  verzorgt hij postacademisch onderwijs via VU Law Academy.

Goede student?
“Toen ik begon met studeren, had ik eigenlijk nog geen idee welk beroep ik precies na mijn studie zou willen uitoefenen. Ik was altijd erg geïnteresseerd in maatschappelijke problemen en het fascineerde mij enorm hoe het recht het dagelijks leven en het economisch verkeer reguleert. Waar de rechtenstudie mij precies zou brengen, was voor mijzelf een raadsel. Was ik een uitmuntende student? Ik weet bijna zeker dat ik dat niet was. Pas halverwege mijn vierde studiejaar werd ik een echt enthousiaste student, en participeerde ik steeds actiever in werkgroepen. Ik had echter nog steeds geen idee wat ik na mijn studie wilde gaan doen, uiteraard tot grote zorg van onder andere mijn ouders. Zij zagen een doemscenario zich verwezenlijken: een afgestudeerde jurist die thuis zou zitten. Ik had dan wel nevenactiviteiten ontplooid, maar een echt goede student vond ik mezelf nog steeds niet en ik ging ook sterk twijfelen aan mijn kansen op de arbeidsmarkt. Hier kwam verandering in toen professor Jansen mij aansprak tijdens het vak Capita Selecta Contractenrecht. Er was een competitie gaande waarmee een beurs voor een student-assistentschap gewonnen kon worden en hij vroeg mij of ik mee zou willen doen aan die competitie. In eerste instantie dacht ik dat deze professor gek was geworden. Mij vragen als student-assistent? Er zijn toch vast tientallen zo niet honderden betere studenten dan ik. De professor was echter stellig: hij had mij geregeld tijdens colleges gezien en hij had vertrouwen in mijn kwaliteiten. Uiteindelijk won ik de competitie en mocht ik een jaar als student-assistent werken. Tijdens mijn student-assistentschap werd ik steeds enthousiaster over het werken op een universiteit, maar weer twijfelde ik aan mezelf. Was ik niet veel te jong en onervaren om een docent te kunnen worden op een universiteit?” De aanmoedigingsprijs die door de FSR wordt uitgereikt en Ulysse in zijn eerste jaar als docent heeft gewonnen, lijkt het tegendeel te bewijzen.

Goede docent?

Over het werk als docent vertelt Ulysse het volgende. “Uiteraard ben je als docent in de eerste plaats verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs: colleges voorbereiden, collegemateriaal herzien en/of actualiseren, tentamens maken en nakijken. Maar ook het begeleiden van masterscripties is een belangrijke taak van een docent. Om deze taken naar behoren uit te voeren moet je goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in je vakgebied. Als docent is verder cruciaal dat je boven de stof staat. Alleen dan kan een docent in staat zijn om de stof op een heldere en gestructureerde wijze over te brengen. Aansluiting bij de belevingswereld van de student is ook een belangrijke factor. Het enthousiasmeren van studenten vind ik persoonlijk erg belangrijk alsmede het openstaan voor vragen, ook als dat vragen van persoonlijke aard zijn of vragen over arbeidsperspectief. Bovendien hoort het doen van onderzoek ook tot de werkzaamheden van een docent. Momenteel doe ik onderzoek naar de wisselingwerking tussen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht en heb ik net een artikel in een vaktijdschrift gepubliceerd.  In onderwijsperiodes zijn mijn werkdagen voornamelijk gevuld met het geven van colleges of het voorbereiden daarvan. In periodes waarin ik weinig tot geen onderwijsverplichtingen heb, probeer ik zoveel mogelijk aan het onderzoek te werken. Ondanks dat de grijze trappenhuizen in het hoofdgebouw me inmiddels wel een beetje gaan vervelen, vind ik het heel bijzonder om op dezelfde universiteit te doceren als waar ik gestudeerd heb. Bovendien is het voordeel  daarvan dat ik me goed kan inleven in de perceptie van een VU-student. Misschien ervaren de studenten mijn colleges daarom over het algemeen als prettig. Maar of ik een goede docent ben? Dat weet ik niet. Dat hangt immers af van de definitie van een ‘goede docent’. Mijn ouders zijn nu in ieder geval trots op me. Dat is belangrijk voor mij, want ze betekenen heel veel voor me.”  Vorig jaar werd Ulysse Ellian tweede in de verkiezing tot beste docent van het jaar.